Lidmaatschap

Om te kunnen tennissen op ons tennispark dien je lid te zijn van de vereniging. Lees hieronder meer informatie over het lidmaatschap.

Lid worden?

Het aanvragen van het lidmaatschap gebeurt door het sturen van het ingevulde online inschrijfformulier naar de ledenadministratie. Vanaf dat moment is men aspirant-lid. Indien een aspirant geen lid kan worden van de vereniging omdat het aantal maximum leden al is bereikt, wordt hij/zij op een wachtlijst geplaatst. Het lid worden geschiedt in volgorde van plaatsing op de wachtlijst.

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst voor aspirant-leden voor een volwaardig lidmaatschap vanaf 17 jaar en ouder.

Op dit moment bestaat er geen wachtlijst om daglid te worden. Het is mogelijk om als aspirant volwaardig lid op de wachtlijst te staan en als daglid actief te zijn. Jaarlijks zal vanuit het bestuur informatie verstrekt worden over de stand van zaken van de wachtlijst op basis van de inschrijfdatum via onze nieuwsbrief.

Dagleden

Het is mogelijk om per april ieder jaar je lidmaatschap naar daglid te wijzigen. Dit houdt in dat je alleen overdag kan spelen op het park, kan deelnemen aan roll in, kan meedoen aan KNLTB –en clubtoernooien en volgen van tennisles. Je komt op de wachtlijst terecht voor omzetting van daglidmaatschap naar volwaardig lid.

Het daglidmaatschap blijft minimaal geldig tot april het jaar erna. Wanneer je geen verzoek voor deze tijd doet voor omzetting naar volledig lidmaatschap, dan zal het daglidmaatschap gehandhaafd blijven. Wanneer je tijdig aangeeft (voor december) het lidmaatschap om te willen zetten naar volwaardig, dan zal dit omgezet worden. Er bestaat een kans dat wanneer er geen leden zijn die hun lidmaatschap opzeggen, er geen ruimte is om volwaardig lid te worden.

Definities van lidmaatschappen en contributiecategorieen

Categorie Leeftijd Via Wachtlijst Speeltijden Inschrijfgeld Contributie
Senior    > 18 jaar    ja    onbeperkt    €30    €135
Daglid    > 18 jaar    nee    9.00-18.00 uur    €30 €85
Junior    13-17 jaar    ouder dan 16 jaar 9.00-19.30 uur    €20 €75
Junior selectie            9.00-23.00 uur    
Tenniskids    6-12 jaar    nee 9.00-18.00 uur    €10    €40
selectiekids            9.00-20.00 uur       

Opzeggen

Opzegging dient vóór 15 november te geschieden. Bij niet tijdig opzeggen wordt een eenmalige boete van € 25 in rekening gebracht. Deze dient als vergoeding voor de kosten die wij als vereniging hebben gemaakt voor administratie, verwerking van het lidmaatschap en jaarlijkse afdracht aan KNLTB.

Calamiteitenregeling

Andere lidmaatschappen dan volwaardig en daglid zijn niet mogelijk. Bij vaststelling van de vormen van lidmaatschap is rekening gehouden met de faciliteiten die geboden worden, zoals het hele jaar door kunnen tennissen op de buitenbanen. Hierbij is ook rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de administratie en incasso door onze vrijwilligers van de ledenadministratie.

Als bestuur kunnen wij een besluit nemen om de contributie van een lid geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, maar dit doen we alleen bij calamiteiten (bijv. leden welke ernstig ziek zijn of een ernstig lichamelijk gebrek krijgen, waarbij tennissen niet meer mogelijk zal zijn). Bij blessures zal van deze regeling geen gebruik kunnen worden gemaakt. Richting het bestuur kan een dergelijk verzoek ingediend worden naar voorzitter@ltc-tloo.nl. Er zal per situatie individueel beoordeeld worden.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over het lidmaatschap of wil je wijzigen? Stuur dan een mail naar de ledenadministratie.

 

Over de club Overzicht