Vertrouwenscommissie

LTC 't Loo vindt een veilig en prettig sportklimaat belangrijk. Het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag hoort daarbij. Daarom heeft LTC 't Loo een vertrouwenscommissie.

Waarvoor kan je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van ’t Loo?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team niet klopt, dan ben je welkom bij de Vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en/of gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof en/of seksuele voorkeur er niet bij hoort/buiten gesloten wordt;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer en/of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

Bij wie kan je terecht?

Paul van Deventer

06-43766951/paul.dev@live.nl

Marian Borsboom

06-14743428/borsboom205@gmail.com

Beleid ongewenste gedragingen

Lees meer over het Beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen binnen LTC 't Loo door HIER te klikken.

Over de club Overzicht