Inschrijving KNLTB Najaarscompetitie 2024

De voorjaarscompetitie is grotendeels voorbij,  dus dat betekent dat het alweer tijd is voor de inschrijving voor de najaarscompetitie. 

De najaarscompetitie van de KNLTB zal gespeeld worden in de maanden september en oktober. In dit overzicht staan de exacte speeldagen van deze competitie.

 Ook dit jaar wordt de competitie in 5 speelrondes gespeeld

Net als voorgaande jaren wordt de competitie voor senioren gespeeld op Donderdag (dames dubbel), vrijdagavond (dames dubbel) en zaterdag: Gemengd 17+(HE+DE+HD+DD+GD), Gemengd Dubbel 17+ (HD+DD+2GD), Heren 17+ (4HE+2HD of 2HE+3HD), Heren Dubbel 17+ (4HD), Dames 17+ (4DE+2DD of 2DE+3DD) en Dames Dubbel 17+ (4DD). 

De vrijdagavond competitie zal in het najaar weer gewoon wekelijks zijn.

Aan het inschrijven van een team voor de najaarscompetitie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Elk team is er zelf voor verantwoordelijk dat er elke week een voltallig team kan spelen. Wij adviseren dan ook dringend om minimaal 5 personen (bij voorkeur zelfs 6) op te nemen in het in te schrijven team.
  • Teamleden dienen volwaardig lid te zijn. Per Team is één daglid toegestaan.
  • Binnen het team mag er qua speelsterkte maximaal 2.0 tussen de sterkste en minst sterkste teamlid zitten. In overleg met de Technische Commissie kan hier in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden.
  • Reeds bestaande teams uit voorgaande jaren dienen zich ook zelf in te schrijven voor een nieuw competitiejaar.
  • Boetes die door de KNLTB worden opgelegd in verband met foutieve handelingen, zoals o.a. verkeerde invallers en terugtrekking van het team , komen voor rekening van het desbetreffende team tenzij het team er zelf niets aan kon doen.

Als er sprake is van overinschrijving zal de Technische Commissie bepalen welke teams er deel mogen nemen aan de najaarscompetitie. Hierbij zal het volgende stappenplan gevolgd worden:

1. Nieuwe teams hebben het eerste recht om deel te nemen aan de najaarscompetitie. Van een nieuw team is sprake als er maximaal 2 teamleden hebben deelgenomen aan de voorjaarscompetitie van dit jaar of de najaarscompetitie van vorig jaar.

2. Vervolgens  hebben bestaande teams (teams die voorgaande jaren ook najaarscompetitie hebben gespeeld) het volgende recht om geplaatst te worden. Van een bestaand team is sprake als minimaal 3 teamleden al onderdeel waren van het betreffende team. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden, wordt er gesproken over een nieuw team. Dan valt het team onder stap 1 of stap 4. Als er meer bestaande teams zijn dan er geplaatst kunnen worden, zal het tijdstip van inschrijving bepalend zijn voor de plaatsing.

3. Indien er dan nog plaats over is, zal er gekeken worden naar teams, die in de voorjaarscompetitie van 2023 op de wachtlijst hebben gestaan. Hierbij bepaalt het tijdstip van inschrijving voor de najaarscompetitie de volgorde.

4. Als er daarna nog ruimte is, zullen nieuwe teams, die niet voldoen aan stap 1,  ingedeeld worden op basis van volgorde van inschrijving.

Vanaf 2024 wordt de Najaarscompetitie om promotie/degradatie gespeeld. De Najaarscompetitie heeft een wat vrijblijvend karakter ten opzichte van de Voorjaarscompetitie met bijvoorbeeld vrij veel ‘no shows’. Door de invoering van promotie/degradatie wordt het spannender om mee te doen. Alle wedstrijden zijn van belang, want teams spelen om het kampioenschap of ze strijden tegen degradatie. Hierdoor wordt de Najaarscompetitie aantrekkelijker om te spelen. Dit zal gevolgen hebben voor de inschrijvingsvolgorde voor de Najaarscompetitie 2025. 

Inschrijven voor de najaarscompetitie kan vanaf heden door HIER te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Bij de competitie op zaterdag kan je een voorkeurstijd voor de aanvang van thuiswedstrijden opgegeven. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het maken van het speelschema. Op de andere speeldagen is er geen keuze, omdat daar sprake is van een vooraf vastgesteld aanvangstijdstip van de KNLTB.

Medio juli krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de najaarscompetitie.

Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 07 juni 2024

Overigens is het ook mogelijk om je als individu op te geven. Wij zullen dan bekijken of er een team voor jou beschikbaar is. Tevens kan jij je ook opgeven voor de reservelijst.

Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (0624248284 of tc@ltc-tloo.nl)

Met sportieve groet,

Technische Commissie LTC ‘t Loo

 

 

Nieuws Overzicht